Selvitys ELY-keskusten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden ratkaisuvaihtoehdoista

Traficomin teettämä selvitys on julkaistu ja löytyy Materiaalit-sivulta.