Käyttäjätilien tiedot

Puolesta-asioinnissa käyttäjän tunnistaminen tulee perustua käyttäjätilien vertailuun. Vertailu edellyttää että sekä puolesta-asioijan että rajapinnan avaajan hallinnoimista käyttäjätileistä löytyy vertailukelpoisia tietoja.

Traficom lähetti toimijoille 12.11.2019 tietopyynnön, jonka tarkoituksena oli selvittää mitä tietoja matkustajasta eri käyttäjätileille kerätään. Tietopyyntöön saatiin 38 vastausta, joiden perusteella Traficom on tehnyt seuraavan yhteenvedon käyttäjätilien tiedoista.

Yhteenveto käyttäjätilien tiedoista:

 • Käyttäjätileillä käytössä olevat tunnistetiedot sekä niiden määrä vaihtelee suuresti

Suosituimmat tunnistetiedot ovat:

 1. Puhelinnumero
 2. Sähköpostiosoite
 3. Etu- ja sukunimi
 4. Syntymäaika
 5. Katuosoite

Käytössä olevia eri tunnistetietoja yli 50 kpl. Käyttäjätilikohtaisesti käytössä olevien tunnistetietojen määrä vaihtelee 1 ja 40 välillä. Tunnistetietojen lähteenä on pääosin käyttäjätilinhaltijalta saatu tieto.

Osassa käyttäjätilejä tiedot varmennetaan, esim.

 • SMS-varmennuskoodilla
 • suomi.fi -tunnistautumisella
 • väestörekisterijärjestelmästä
 • vahvistusviestillä sähköpostista

Tietosuojavaltuutetun toimiston vastaus puolesta-asioinnin tunnistamisratkaisuun

Traficom pyysi tietosuojavaltuutetun toimistolta arviota käyttäjän tunnistamiseen puolesta-asioinnissa käyttäjätilien tietoja vertailemalla. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto vastasi yleisenä ohjeistuksena mm. seuraavaa:

 • Vertailuissa tulee huomioida henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, rekisterinpitäjän velvoitteet ja rekisteröityjen oikeuksien turvaaminen
 • Henkilötietojen käsittelylle on oltava käyttäjän suostumus ja käyttäjän on saatava tieto henkilötietojen käsittelystä kunkin palvelun osalta