Vastaa Rajapintakäytäntöjen kehittämistä koskeviin kysymyksiin 30.8.2020 mennessä

Sujuvien liikennepalveluiden verkoston webinaarissa 12.6.2020 esitettyjen kysymysten tarkoituksena on kuulla toimijoiden näkemyksiä miten asioita tulisi edistää, ja millaisia seikkoja arviointikriteerien ja federoidun ratkaisun kehittämisessä on huomioitava. Saatujen vastausten perusteella työtä jatketaan yhdessä verkoston kanssa tulevana syksynä.