Uutta sisältöä Rajapintakäytäntöihin: Traficomin selvitys liikkumispalveluiden käyttäjätilien tiedoista ja Tietosuojavaltuutetun toimiston vastaus puolesta-asioinnin tietosuojaan

Traficom selvitti puolesta-asioinnin perustana olevien käyttäjätilien vertailuun liittyen, millaisia eri tietoja liikkumispalveluiden käyttäjätileille kerätään. Yhteenvetona selvityksen tuloksena voidaan todeta, että käyttäjätileillä käytössä olevat tunnistetiedot sekä niiden määrä vaihtelee suuresti. Eniten käytettyjä tunnistetietoja ovat mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite, nimi, syntymäaika ja katuosoite.

Traficom pyysi tietosuojavaltuutetun toimistolta arviota käyttäjän tunnistamiseen puolesta-asioinnissa käyttäjätilien tietoja vertailemalla. Tietosuojavaltuutetun toimisto vastasi yleisenä ohjeistuksena mm. että vertailuissa tulee huomioida henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, rekisterinpitäjän velvoitteet ja rekisteröityjen oikeuksien turvaaminen. Lisäksi henkilötietojen käsittelylle on oltava käyttäjän suostumus ja käyttäjän on saatava tieto henkilötietojen käsittelystä kunkin palvelun osalta.

Käyttäjätilejä koskevan kyselyn tulokset ja Tietosuojavaltuutetun toimiston vastaus kokonaisuudessaan löytyvät Rajapintakäytännöistä, käyttäjätilien tiedot -sivulta.