Traficomin muistio puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereistä julkaistu

Traficomin muistio puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereistä on julkaistu 1.6.2021. Muistiossa selvennetään sitä, miten Traficom tulkitsee puolesta-asiointirajapinnan avaamisvelvollisten liikennepalvelulain 156 §:n mukaista oikeutta arviointikriteerien asettamiseen.

"Muistio ei ole mallipohja arviointikriteereiksi ja toimijat itse vastaavat omien arviointikriteeriensä asettamisesta. Sen sijaan muistiolla on tarkoitus muun muassa kertoa, minkä tyyppisiä eri kriteereitä Traficom on tunnistanut, joilla avaamisvelvolliset voisivat arvioida puolesta-asioijan luotettavuutta. Lisäksi muistio auttaa toimijoita tunnistamaan millaiset arviointikriteerit ovat oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä. Traficom kuitenkin arvioi toimijoiden laatimien arviointikriteereiden lainmukaisuutta tapauskohtaisesti", tarkentaa Traficomin johtava asiantuntija Jussi Aholainen

Muistiolla selvennetään myös puolesta-asioinnin tunnistamisen edellytyksiä käytettäessä tunnistamiseen käyttäjätilien tietojen vertailuun perustuvaa ratkaisua. Puolesta-asiointi voi tulla kysymykseen melko laajassa joukossa toimijoita, joiden palvelut, asiakkaiden tunnistamisen menetelmät ja käyttäjätilien tietosisällöt sekä niiden varmentaminen poikkeavat toisistaan. Muistio on laadittu siten, että se palvelee koko tätä laajaa toimijakenttää. 

Muistiossa on huomioitu toimijoiden näkemykset muun muassa kahden lausuntokierroksen aikana saadun palautteen myötä.

Traficomin muistio puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereistä (pdf, 587,13 Kt) (Ulkoinen linkki)